પુરુષ બોડી શેમિંગનો શિકાર

by Matangi Mankad Oza Verified icon in Gujarati Philosophy

#આમ તો આ વિષય પર પણ લખી ચૂકી છું પણ સ્ત્રીઓના દ્રષ્ટિકોણ થી, પણ સેમ વસ્તુ પુરુષોને પણ લાગુ પડતી હોય છે પણ પુરુષો પોતાની તકલીફ હમેંશા છુપાવવામાં એવા માહિર હોય છે કે પોતાની જાતને પણ આરામથી એ ભરમાવી ...Read More