Memorable Time by Divya B Gajjar in Gujarati Poems PDF

કોણ જાણે?

by Divya B Gajjar in Gujarati Poems

કોણ જાણે? કોણ જાણે કેટલી કસ્મકસ થઇ ગઈ ?કોણ જાણે શું શીખીને ને કંઈક બાકી ની ભરપાઈ થઇ ગઈ ? કોણ જાણે સુખ-દુઃખના માહોલમાં કેટલી ચડતીને પડતી થઇ ગઈ અડીખમ ઉભા રહેવાની જીદ કઈ આમ જ નથી થઇ ગઈ ...Read More