Riddhi You and Your Name by અવિચલ પંચાલ in Gujarati Poems PDF

રિધ્ધી : તું અને તારું નામ

by અવિચલ પંચાલ Verified icon in Gujarati Poems

રિધ્ધી - ૧ રિધ્ધી નથી માત્ર એક નામઝનૂન નું છે બીજું નામ, આપે છે હિંમત મુશ્કેલી માં એ નામસમૃદ્ધિ નું છે બીજું નામ, શક્તિ ની સખી નું છે એ નામરિધ્ધી નથી માત્ર એક નામ, વૈષ્ણવ છે એ નામવિષ્ણુપત્ની નું ...Read More