Serial Killer - 8 by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

Serial Killer - 8

by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories

8 १३ तारखेला एकाच दिवशी चार खुन झाले होते . तीन खूण म्हणजे रेपिस्ट किलरने ( तोपर्यंत मीडियाने सिरीयल किलरचे नामांकन करून टाकलं होतं , रेपिस्ट किलर म्हणून ) केलेले आणि एक खूण म्हणजे साधना परांजपेचा . ...Read More