Jugaari - 4 by निलेश गोगरकर in Marathi Love Stories PDF

जुगारी - (भाग - 4)

by निलेश गोगरकर in Marathi Love Stories

मागील भागावरून पुढे.....राज ने सुषमाच्या हट्टामुळे गेम टाकली तर होती. पण आता पर्यंतचा त्याचा रेकॉर्ड बघता ती गेम फेल होणार ह्या बद्दल त्याच्या मनात बिलकुल शंका नव्हती. म्हणून आता साडे चार झाले तरी त्याला उठून खबर काय आली ते ...Read More