Addiction - 11 by Siddharth in Marathi Novel Episodes PDF

एडिक्शन - 11

by Siddharth in Marathi Novel Episodes

माझी कथा एकूण तिच्या डोळ्यात देखील पाणी आलं होतं ..माझ्या मनाची दशा ती फार उत्तम रीतीने समजून घेऊ शकली होती ..तिनेही आयुष्यात भरपूर दुःख सहन केले असल्याने ती माझ्याशी समरस झाली होती ..ती डोळ्यातले अश्रू पुसत मला पुन्हा एकदा ...Read More