Serial Killer - 10 - Last Part by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

Serial Killer - 10 - Last Part

by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories

10 १६ तारखेला सकाळी हा मृतदेह सापडला होता . हा मृतदेह आतापर्यंत सापडलेल्या सहा मृतदेह पेक्षा पूर्णपणे वेगळा होता . हा मृतदेह पूर्णपणे उघडा ठेवण्यात आला होता . त्याचे हात कोपरापासून कापून त्याच्या गळ्यात फुली करून ...Read More