અધુુુરો પ્રેમ - 14 - પ્રણયરાગ

by Gohil Takhubha Verified icon in Gujarati Love Stories

પ્રણયરાગપલક વીશાલ સાથે પોતાની પહેલી"મુલાકાત"સંતોષ જનક ન રહી.પોતાના મનમાં કેટલાય સવાલો હતાં પણ વાત અવળા પાટે ચડી ગ્ઈ. અને મનની વાત મનમાં જ રહી ગઈ.પલકને થયું કે પોતે કોઈ વણવિચાર્યુ પગલું તો નથી ભરી લીધું ને.સતત એના મનમાં ચિંતા ...Read More