વેલેન્ટાઈન ડેના દિવસે ફેલાતી અફવાઓની સત્ય...!!!

by Nirav Patel SHYAM Verified icon in Gujarati Motivational Stories

વેલેન્ટાઈન ડેના દિવસે ફેલાતી અફવાઓની સત્ય...!!!લે. નીરવ પટેલ "શ્યામ"14 ફેબ્રુઆરી એટલે વેલેન્ટાઈન ડે, પ્રેમીઓનો દિવસ, પ્રેમનો દિવસ. આ દિવસે ઘણા લોકોની પ્રેમ કહાણીનો આરંભ થતો હોય છે તો ઘણા દિલ તૂટતાં પણ હોય છે, ઘણા સમયથી આ દિવસની ઉજવણી ...Read More