પ્રતિસૃષ્ટિ - અ સ્પેસ સ્ટોરી - ૧૭

by Jyotindra Mehta Verified icon in Gujarati Novel Episodes

(પાછલા ભાગમાં જોયું કે રેહમન સ્પેસ મિશન માટે તૈયાર થઇ જાય છે અને તે સ્પેસ મિશન ની તૈયારીઓ શરુ થઇ જાય છે . ૬ મહિના પછી જયારે સાયમંડ નો ક્લોન તૈયાર થઇ જાય છે ત્યારે કોઈ તેનું અપહરણ કરે ...Read More