Rahasyamay killo by Jeet Gajjar in Gujarati Adventure Stories PDF

રહસ્યમય કિલ્લો

by Jeet Gajjar Verified icon in Gujarati Adventure Stories

હલ્લો સર વેલ કમ. એક રૂમ જોઈએ છે. ઓકે સર. લો ચાવી, ચેક આઉટ ક્યારે લેશો સવારે કે...? અમારે કિલ્લો જોવા જવું છે એટલે સવારે યોગ્ય રહેશે. ઓકે સર. સવારે કિલ્લા તરફ ગાડી લઈ નીકળ્યાં. કિલ્લો બહું ઉંચો હતો. ...Read More