ઇન્સ્પેક્ટર ઠાકોરની ડાયરી - ૯

by Rakesh Thakkar Verified icon in Gujarati Novel Episodes

ઇન્સ્પેક્ટર ઠાકોરની ડાયરીરાકેશ ઠક્કરપાનું નવમુંઇન્સ્પેક્ટર ઠાકોર કોઇ કેસમાં વ્યસ્ત હતા ત્યારે સમાચાર મળ્યા કે એક પરિણીતાનું બાથરૂમમાં સફોકેશનને કારણે મોત થયું છે. ત્યારે એ વાત પોલીસ કર્મચારીઓ માટે સામાન્ય હતી. આ પ્રકારે દમ ઘૂંટાવાથી મોત થયાના બનાવ બનતા રહેતા ...Read More