અધુુુરો પ્રેમ - 19 - પ્રવાસ

by Gohil Takhubha Verified icon in Gujarati Love Stories

પ્રવાસઆજે વહેલી સવારે પલક મહાબળેશ્વર જવાની તૈયારી કરવા લાગી.વીશાલને ગમે એવું એક સરસ મજાનું ગીફ્ટ પણ લીધું હતું. પલકે વારંવાર એની મમ્મીને પુછ્યું કે મમ્મી હું ક્ઈ સાડી પહેરું અથવા તો કયો ડ્રેસ પહેરું એની મમ્મી પણ જવાબ આપી ...Read More