અધુરો પ્રેમ - 20 - મસ્તી મજાક

by Gohil Takhubha Verified icon in Gujarati Love Stories

મસ્તી મજાકપલક એના ફીયાન્સેની સાથે પોતાના જીવનની શરુઆત કરવા અને થનાર પતી અને પોતાના ભાવ અને વીશાલના સવાલોના જવાબો આપવા અને એકબીજાને સમજવા પોતાના ફીયાન્સેની સાથે પ્રથમ પગથિયું ચડવા નીકળી ગઈ.આજે પલક પોતાના વેવિશાળ પછી પ્રથમ વખત એના સાસરીમાં ...Read More