Netajinchya sahvasat - 2 by Shashikant Oak in Marathi Biography PDF

नेताजींचे सहवासात - 2

by Shashikant Oak Verified icon in Marathi Biography

नेताजींचे सहवासात प्रेषक, शशिकांत ओक, Fri, 06/12/2013 - 00:33 भाग 2 प्रस्तावना -... पु.ना. ओकांच्या पुस्तकाचा मुकुटमणी आहे त्या प्रकरण 10- बाबत ते प्रस्तावनेत प्रखरपणे उल्लेख करतात की ‘इसापनीती, पंचतंत्र अथवा हितोपदेश इत्यादि ग्रंथ जसे काऊ-चिऊच्या गोष्टी सांगण्याच्या उद्देशाने ...Read More