sher - 6 by निलेश गोगरकर in Marathi Adventure Stories PDF

शेर 6 (अंतिम भाग )

by निलेश गोगरकर Verified icon in Marathi Adventure Stories

मागील भागावरून पुढे......दुसऱ्या दिवशी सकाळी शेखर तयार होऊन खाली आला. बाळु ने त्याला कॉफ़ी आणून दिली. त्या दोघींची तयारी अजून झाली नव्हती. त्यांची वाट बघत शेखर चीं अजून एकदा कॉफी झाली. पण त्या दोघी काही निघण्याचे नाव काढत नव्हत्या.बराच ...Read More