Nava adhyaay - 9 by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes PDF

नवा अध्याय - 9

by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes

ईकडे अजयच्या जेवणाची वेळ झाली .पण आईने डबा न दिल्यामुळे अजयला आज कण्टिणच खावे लागणार होते . कण्टिणमधे तो गेला पण तिथले ते बेचव अन्न त्याला काही केल्या जयीणा . तसच अर्धपोटी तो काम करण्यास निघून गेला . ईकडे ...Read More