વન્સ અપોન અ ટાઈમ - 163 - છેલ્લો ભાગ

by Aashu Patel Matrubharti Verified in Gujarati Biography

વન્સ અપોન અ ટાઈમ આશુ પટેલ પ્રકરણ - 163 અમારા પોલીસ ઑફિસર મિત્રએ પપ્પુ ટકલાને મળાવતાં પહેલાં કહેલી ઘટના અમને યાદ આવી ગઈ. વર્ષો અગાઉ જ્યારે એ સોનાની દાણચોરી કરતો હતો. ત્યારે એક વખત પોલીસના હાથે ઝડપાઈ જતાં બચવા ...Read More