Ase kase hou shakte ? by Nagesh S Shewalkar in Marathi Children Stories PDF

असे कसे होऊ शकते?

by Nagesh S Shewalkar Matrubharti Verified in Marathi Children Stories

* असे कसे होऊ शकते? * अमेय! अकरा वर्षे वय असलेला आणि इयत्ता पाचवीत शिकणारा हुशार मुलगा! शाळेत अभ्यासासोबत तो इतर सर्व उपक्रमांमध्ये अव्वलस्थानी असायचा. त्यादिवशी सायंकाळी तो दिवाणखान्यात ...Read More