Ase kase hou shakte ? by Nagesh S Shewalkar in Marathi Children Stories PDF

असे कसे होऊ शकते?

by Nagesh S Shewalkar Matrubharti Verified in Marathi Children Stories

* असे कसे होऊ शकते? * अमेय! अकरा वर्षे वय असलेला आणि इयत्ता पाचवीत शिकणारा हुशार मुलगा! शाळेत अभ्यासासोबत तो इतर सर्व उपक्रमांमध्ये अव्वलस्थानी असायचा. त्यादिवशी सायंकाळी तो दिवाणखान्यात सतत अस्वस्थपणे, अगतिकतेने इकडून तिकडे फेऱ्या मारत होता. त्याच्या बाबांची ...Read More