તેરે સાથ - એક લવસ્ટોરી

by Ravi in Gujarati Poems

કિસ તરહ જોડા હે ખુદા ને તુઝે મેરે સાથ તેરી હર હરકતો કી માલુમ પહલે સે ‌લગ જાતી હૈ ઇસ દિલ કો બડે હી બૈગેરિયત કે સાથ દુઆ કરતા હું હર દિન બડે દિલ કે સાથ કી ન હો ...Read More