Chaavino guchho by AJ Maker in Gujarati Women Focused PDF

ચાવીનો ગુચ્છો

by AJ Maker Verified icon in Gujarati Women Focused

ચાવીનો ગુચ્છો“તમારી સામે તો વાત જ કરવી બેકાર છે. તમને શું ખબર કે એક સ્ત્રીને ઘરની ચાવી સંભાળવા મળે એ કેટલો મોટો મોભો કહેવાય. મારી બધીજ ફ્રેન્ડસ કિટીપાર્ટીમાં કમરમાં ચાવી લટકાળીને આવે, કોઈપણ બહાને પર્સ ખોલીને ચાવી બહાર કાઢતા ...Read More