Discovery - the story of rebirth - 5 by chintan madhu in Gujarati Novel Episodes PDF

શોધ – પુર્નજન્મની ગાથા - ૫

by chintan madhu in Gujarati Novel Episodes

ગઢ ચારેકોરથી શણગારવામાં આવેલો. પ્રજા, રાજા અને સૈનિકોની પ્રતીક્ષામાં હતી. યુદ્ધના વિજયના કારણે શહેરમાં વિજયોત્સવની તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી. રાજાના શાસન હેઠળ પ્રજાનું જીવન ખુશખુશાલ પસાર થઇ રહ્યું હતું. રાજાએ ઘણાં ખરા આસપાસના વિસ્તારો પોતાના તાબા હેઠળ જીતી લીધા ...Read More