vivstra - 3 by Mohit Kothmire Mk in Marathi Social Stories PDF

विवस्त्र भाग ३

by Mohit Kothmire Mk in Marathi Social Stories

शेवटी तो दिवस उजाडला लग्नाचा.... मनाची घालमेल सुरूच होते...आनंद तर होताच होता पण भीती ही तेवढी होत होती... "आज पासून एक नवीन आयुष्य सर्व काही नवीन.." पण दुःख एक होत की आता आई बाबा नसणार.." लग्नाचे विधी सुरू झाले ...Read More