નફરત અને ક્રોધ ...નેગેટીવ ફીલિંગ્સ.....

by Chaula Kuruwa Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

કોઈની પણ નફરત ન કરો....... જો પ્રેમભાવ ન રાખી શકો તો... કઈ નહિ...પણ નફરત ની લાગણીથી દુર રહો... નફરત સંબંધો માં ગમે ત્યારે જન્મે છે.... તમારા મનમાં પેદા થતી નફરતની લાગણી પણ નેગેટીવ લાગણી જ છે.. નફરતની લાગણી ...Read More