Jindagi par kavita by Maitri in Gujarati Poems PDF

જિંદગી પર કવિતા

by Maitri in Gujarati Poems

જીવનમાં જોઈએ બીજું શું??અશ્રુ વહેતી આંખોને લૂછનાર,આથી બીજું જોઈએ શું?ઉદાસીમાં હસાવી શકે એવું એક જણ,આથી વિશેષ બીજું જોઈએ શું?આપણી પરવા કરી શકે એવી વ્યક્તિ,જીવનમાં જોઈએ બીજું શું?આપણા ગુસ્સા પાછળનું કારણ સમજી શકે,બીજું જોઈએ શું જીવનમાં?દુઃખને પણ આપણા સુખમાં ફેરવી ...Read More