પરિવર્તન કોણ લાવી શકશે ?

by Ashish in Gujarati Motivational Stories

એક ગામનું નામ હતું શશિયા, નદી કિનારે hatu, નદી 12 મહિના પાણી થી ભરેલી રહે, ગામ ની ભાગોળે પાંચ vad. Vad hata ghatadar. ગામની ભાગોળે એક કૂવો પણ હતો પણ હવે kuva ma પાણી ના હતું. બધાં na ઘરે ...Read More