माझ्या लव्हमॅरेजची स्टोरी - 11

by Nitin More in Marathi Love Stories

११ वै चे गुडनाइट! मी घरात परत आलो.. संध्याकाळ सगळी बागेत फुलांमध्ये गेलेली. शेवटी सगळे विचार संपवून नि ती कविता करून घरात शिरलो तर रात्र झालेली. घर भरलेले. सारी जेवायला बसली मंडळी. उद्याचा एक दिवस. मग हळदीचा ...Read More