Shodh Chandrashekharcha - 1 by suresh kulkarni in Marathi Social Stories PDF

शोध चंद्रशेखरचा! - 1

by suresh kulkarni in Marathi Social Stories

शोध चंद्रशेखरचा! १.---- विकीने आपली कार 'सावधान! घाट आरंभ!' या सूचनेच्या पाटीजवळ थांबवली. त्याच्या कानाजवळचे केस पांढरे झाले होते. बाकी वय सांगणाऱ्या खुणा शरीरावर कोठे दिसत नव्हत्या. पैसा आणि दारू, हीच काय ती त्याची दोन व्यसने होती. पैसा 'कमावण्यात' ...Read More