Ek hota raja - 11 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories PDF

एक होता राजा…. (भाग ११)

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories

खोलीच्या बाहेर पाऊल टाकलं आणि जोरात पावसाला सुरुवात झाली." थांब निलम… पाऊस थांबला कि जा… भिजशील उगाच… " निलम थांबली. आता, दोघे त्या बाल्कनीत उभे राहून पावसाकडे बघत होते. राजेशची आई… दोघांना आतूनच पाहत होती. किती वर्षांनी ते असे ...Read More