Shu shikhyo? by Ashish in Gujarati Social Stories PDF

શું શીખ્યો ?

by Ashish in Gujarati Social Stories

શું કહ્યું? કેમ કહ્યું? કેવી રીતે કહ્યું? શા માટે કહ્યું? ક્યારે કહ્યું? ક્યાં કહ્યું? એવું બધું પેહલા હું મૉટે થી કેહતો હતો, અને એમજ કેહતો કે મને ખબર નથી. કાંઈ કામ ના કરવું હોય તો મૉટે થી કહીયે એટલે ...Read More