નેગેટીવ ફીલિંગ્સ.....હતાશા કે નિરાશા....

by Chaula Kuruwa Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

હતાશા કે નિરાશા દરેકને તેના જીવનમાં આવતી હોય છે… નીતા હમેશા કહ્યા કરે કે મને ...ડીપ્રેશન આવે છે… . પરિવારમાં એની કોઈ જવાબદારી જ ન હોય એટલી બેદરકાર અને સ્વાર્થી તે બની ગઈ …. પરીણlમે એના સંતાનને પણ ...Read More