Shodh Chandrashekharcha - 6 by suresh kulkarni in Marathi Social Stories PDF

शोध चंद्रशेखरचा! - 6

by suresh kulkarni in Marathi Social Stories

शोध चंद्रशेखरचा! ६--- कॅफे रुद्राक्ष, विकीच्या घरा पासून फक्त हाकेच्या अंतरावर होते. पैशाची बॅग पाठीशी लावून घरी येता येणार होते. दुसरे कारण असे होते कि, गाडी सफाईचा नादात त्याचे कपडे खराब झाले होते, ते पण त्याला चेंज करता येणार ...Read More