Shodh Chandrashekharcha - 8 by suresh kulkarni in Marathi Social Stories PDF

शोध चंद्रशेखरचा! - 8

by suresh kulkarni in Marathi Social Stories

शोध चंद्रशेखरचा! ८---- " साला हमारा ऑर्डरवला पाकीट क्या किया? हमको बोगस माल दिया!" तो चौताळलेला पठाण गरजला. दुबईच्या ज्वलरी मॉलच्या, मागल्या गल्लीत मेहबूबचे ते छोटेखानी लेदर गुड्सचे 'अफगाण लेंदर्स' हे दुकान होते. त्याच्या दुकानातील कातडी वस्तू, या हाताने ...Read More