Shodh Chandrashekharcha - 10 by suresh kulkarni in Marathi Social Stories PDF

शोध चंद्रशेखरचा! - 10

by suresh kulkarni in Marathi Social Stories

शोध चंद्रशेखरचा! १०--- माणिकने चंद्रशेखरला घेऊन जाणाऱ्या गाडीची पाठ सोडली नव्हती.घाट उतरून त्या तरुणाची गाडी जेथे थांबली, तेथे हॉस्पिटल नव्हते तर, एक दोनमजली बांगला होता! साला काय झमेला आहे? हा तरुण चंद्रशेखरला घेऊन या घरापाशी का आलाय? माणिकचे अनुमान ...Read More