Shodh Chandrashekharcha - 12 by suresh kulkarni in Marathi Social Stories PDF

शोध चंद्रशेखरचा! - 12

by suresh kulkarni in Marathi Social Stories

शोध चंद्रशेखरचा! १२---- चंद्रशेखरला हुडकायचे म्हणजे, विकीला त्या रात्रीच्या दोन मजली इमारती पर्यंत जाऊन चौकशी करावी लागणार होती. त्यात हि एक अडचण होतीच. त्याने जेव्हा चंद्रशेखरला गेटच्या पोलला टेकून ठेवले होते, तेव्हा रात्र होती. सर्वत्र सामसूम होती! कोणाला विचारणार? ...Read More