Savat - 7 - last part by Harshad Molishree in Marathi Horror Stories PDF

सवत... - ७ - अंतिम भाग

by Harshad Molishree in Marathi Horror Stories

हरी ला खूप टेन्शन येत होतं की आता पूढे के होईल, पण त्या दिवसा नंतर सगळं नॉर्मल झालं, अगदी नॉर्मल संध्याने जणू ईशा ला सोडलंच, सांध्याच्या असण्याचा भासही हरी ला परत झाला नाही कधी..... पण तरी हरी आधी पेक्षा ...Read More