mannu khedan by Yakshita Patel in Gujarati Poems PDF

મનનું ખેડાણ

by Yakshita Patel in Gujarati Poems

ઘણું છે...સુરજ બની જગને અજવાળવાની કોઈ ઈચ્છા નથી,દિપક બની મંદિરમાં પ્રકાશ આપી શકાય તો ઘણું છ. મોટી મોટી નદીઓ બની પૂજાવાની કોઈ ઈચ્છા નથી,નાનું ઝરણું બની મુસાફરોની તરસ છીપાવી શકાય તો ઘણું છે.મોટા પર્વતો બની શોભાયમાન થવાની કોઈ ઈચ્છા ...Read More