Shodh Chandrashekharcha - 15 by suresh kulkarni in Marathi Social Stories PDF

शोध चंद्रशेखरचा! - 15

by suresh kulkarni in Marathi Social Stories

शोध चंद्रशेखरचा! १५--- कस्तुरीने फोन बंद केला. तिचे डोके जड पडले होते. आधी चंद्रशेखरच्या किडन्यांपींगचा फोन. किडन्यापर या इरावतीच्या हलगर्जीपणाने सुटला. आता हा दुसराच माणूस फोन करतोय! काय तर चंद्रशेखरची बॉडी ताब्यात आहे म्हणे याच्या! काय खरे काय खोटे ...Read More