ભારતીય સેના - પૂર્વોત્તરના સર્વશ્રેષ્ઠ યોદ્ધાઓ – આદિજાતી - નાગા Naga Regiment - The Head Hunters

by MANAN BHATT in Gujarati Short Stories

પશ્ચિમોત્તર કાશ્મીર, ઉરી, કાલા પહાડ બ્રિગેડ – 1976-77; નાગા સૈનિકોનું કાલા પહાડ બ્રિગેડ પર આગમન થતાં જ પરંપરાગત સ્વાગત થયું. પાકિસ્તાનીઓએ આપણી અગ્રીમ હરોળની પોસ્ટ પર ત્રણેક મોર્ટાર શેલ વરસાવ્યા, સામાન્ય રીતે જયારે પણ કોઈ નવું આર્મી યુનિટ કાશ્મીર ...Read More