ulatya payanchi mhatari - 1 by Niranjan Pranesh Kulkarni in Marathi Horror Stories PDF

उलट्या पायांची म्हातारी - भाग एक

by Niranjan Pranesh Kulkarni in Marathi Horror Stories

“ए विनू चल की लवकर. कवापासून थांबलोय!” सनीने पाचव्यांदा हाक दिली तसा विनू धावतच आला. “खरच जायचं का आपन? मला लय भ्या वाटतंय रे.” विनू घाबऱ्या नजरेने सनी आणि नंदूकडे पाहत म्हणाला. हे ऐकून सनी आणि नंदू मोठ्याने ...Read More