prem - 2 by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes PDF

प्रेम भाग - 2

by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes

निशा ला कॉफी शॉप च्या बाहेर बघून सोहम नी ही त्याला आवाज देऊन आत बोलावले .निशा ही फार विचार न करता , कॉफी शॉप मधे आली . तिच्या मनात कसली तरी भीती होती . तिला ती भीती का वाटते ...Read More