aaj pan tichi aathvan yeti by Bhagyshree Pisal in Marathi Short Stories PDF

आज पण तीची आठवण येती ....

by Bhagyshree Pisal in Marathi Short Stories

आज खूप दिवसानी .....नीरज गरम चहा घेऊन बसला होता .घरच्यांसाठी तो त्याच्या खोलीत काही तरी लिहीत बसला होता ....पण त्याच्यासाठी ते नुसत लीखन नव्हत ......तर त्याच्या मनातील व्यथा ...सांगण्याची जागा होती .तो नोकरी करायचा..... पण ..त्याच मन डॉक्युमेंटरी , ...Read More