MOTIVATIONAL SPEECH by Yaksh Joshi in Gujarati Motivational Stories PDF

MOTIVATIONAL SPEECH

by Yaksh Joshi in Gujarati Motivational Stories

દુનિયા કા સબસે બડા રોગ કયાં કહેગે લોગ જોર જોર થી દાત કાડસો તો લોકો ગાંડા કહેશે. સાચો પ્રેમ કરસો તો અવારા કહેશે, ધીમે ધીમે કામ કરસો ને તો લોકો તો લોકો ઢાઢા કહેશે, ...Read More