aaj pan tichi aathvad yeti - 2 by Bhagyshree Pisal in Marathi Short Stories PDF

आज पण तीची आठवण येती भाग -2

by Bhagyshree Pisal in Marathi Short Stories

रुपाली नीरजला भेटायला बोलवय्ची तेव्हा नीरज काही न काही कारण सागुन भेटणं टाळायचा. रुपाली ला तो सुरवातीला खरच स्टडी मधे बीजी आहे अस वाटल ....पण नंतर हळू हळू तीच्या लक्षात आला की तो तीला इग्नोर करत होता .एक ...Read More