Emporer of the world - 6 by JD The Reading Lover in Gujarati Adventure Stories PDF

Emporer of the world (જગતનો સમ્રાટ) - 6

by JD The Reading Lover in Gujarati Adventure Stories

ભાગ-5 માં આપણે જોયું કે જૈનીષ અને દિશા નાનપણથી જ એક સાથે જ રમતા મોટા થાય છે અને બંનેના પરિવારો વચ્ચે ઓળખાણ પણ આ બંનેના લીધે જ થાય છે. બીનીતભાઈ અને દિનેશભાઈ જૈનીષ અને દિશાને એક જ સ્કુલમાં અભ્યાસ ...Read More