જિંદગીની એક અણમોલ સફર

by RJ_Ravi_official in Gujarati Short Stories

જિંદગી માં કઇ કામ અઘરું નથી બસ એ કામ પાછળ દિન રાત એક કરી મહેનત કરો એક.દિવસ જરૂર સફળ થશો..Hi friend's એક વ્યક્તિ હતો એ રોજે પોતાના પરિવારની ચિંતામાં રહેતો. ના તો એની પાછે જોબ હતી કે નતો ...Read More