Ek pravas asahi by shabd_premi म श्री in Marathi Short Stories PDF

एक प्रवास असाही

by shabd_premi म श्री in Marathi Short Stories

हसेल माझ्यावर जर मी माझा प्रवास कुणाला सांगितला तर, काही नाही झाडापासून ते जमीनीपर्यंतचा प्रवास माझा.. किती असावं ते अंतर तरी... कधी वय झालं म्हणून, हळुवारपणे हवेच्या तालावर नाचत जमिनीवर येऊन पडायचं, कुणाचा पाय पडत ...Read More