Confusion in relationships by Ashish Parmar in Gujarati Social Stories PDF

સંબંધોમાં મૂંઝારો

by Ashish Parmar in Gujarati Social Stories

શું સંબંધોનું સ્વરૂપ બદલાઈ રહ્યું છે ? સંબંધ . જોવા જઈએ તો ફક્ત ત્રણ અક્ષરનો નાનો એવો શબ્દ ; કે જેમાં કેટલા બધા અનુભવો અને વાતો સંકળાયેલી છે... દરેક માણસ પોતાનો સંબંધ જાળવવા મથેલો રહે ...Read More


-->