રાત્રિ ભોજન ત્યાગ?

by Ashish in Gujarati Health

*રાત્રી ભોજન દૂર થશે, શરદી, શ્વાસ મટી જશે.*?? *જાણ્યું છતાં અજાણ્યું.* આપણે આજે ઘણા કામ કરવા યોગ્ય હોવા છતાંય કરતા નથી. અને ના કરવાના ઘણા કામ કરીએ છીએ. *આરોગ્યના અને ધર્મના વિષય માં* આવું વિશેષ જોવા મળેછે. *લગ્ન સમારંભ ...Read More