Ulatya payanchi mhatari - 4 by Niranjan Pranesh Kulkarni in Marathi Horror Stories PDF

उलट्या पायांची म्हातारी - भाग चार

by Niranjan Pranesh Kulkarni in Marathi Horror Stories

म्हातारीने गोष्ट संपवली. “लयच भारी गोष्ट सांगता हो तुमी आज्जी. माझी आज्जी पन मला अशाच भुताच्या गोष्टी सांगायची. लय भ्या वाटायची मला तवा. पन आता मी नाय घाबरत.” सनी म्हणाला. ही गोष्ट ऐकून तर नंदू आणि विनूची दातखिळीच बसली ...Read More